Τα κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Οδηγών, είναι διαμορφωμένα με τις πλέον σύγχρονες ανάγκες και προσεγγίσεις. Εκτός από τα βασικά, περιλαμβάνουν και μηχανισμούς δια βίου κατάρτισης.

1.P.C. Για την αυτοαξιολόγηση – κατάρτιση των οδηγών
2.Σημειώσεις μαθημάτων
3.CD Rom με τις σειρές μαθημάτων και τα test
4.Δικτύωση OnDSL Για on-line σύνδεση με την αίθουσα Δείτε το Πρόγραμμα Μοτοσικλέτας Δείτε το Πρόγραμμα Φορτηγού – Λεωφορείου Δείτε το Πρόγραμμα ΚΟΚ Τα κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Οδηγών, είναι διαμορφωμένα με τις πλέον σύγχρονες προσεγγίσεις και εκτός από τα βασικά, περιλαμβάνει: 1.
5.Οπτικοακουστικά μέσα (Projector,PC,DVD) για την προβολή μαθημάτων
6.Εικονογραφημένοι Πίνακες
7.Εικονικό μοντέλο μηχανής σε τομή με δυνατότητα λειτουργίας
8.Εξελιγμένα προγράμματα εκπαίδευσης σε PC